Contract Lifecycle Management (Clm)

Workspace– contractonderhandelingen beheer

De Weagree Wizard biedt een totaaloplossing voor het end-to-end contract management – de Weagree Workspace – de vaste werkplek van de gebruiker voor het beheren van alle lopende contracten. Het is mogelijk om contracten, contractgerelateerde bestandsschema's en contractversies te uploaden die niet afkomstig zijn van de contractautomatisering van Weagree (dus zowel contracten ontvangen van de andere partij als contracten van Word-sjablonen buiten de Weagree Wizard). Weagree is een echte werkruimte met beheer van contractonderhandelingen. Contract drafting diensten: – the user’s permanent workplace for managing all pending contracts. It is possible to upload contracts, contract-related files schedules, and contract versions not originating from Weagree’s contract automation (so both contracts received from the other party and contracts from Word-templates outside the Weagree Wizard). Weagree is a true workspace with contract negotiations management.

Het beheren van contractversies en het maken van vergelijkingen kost slechts twee klikken, zoals de video laat zien:

A number of functionalities in the Weagree Wizard make your life easier and accelerate the development and maintenance of your contract know-how. For example, you do not need to collect and organise your terugkoppeling on model contract templates in Post-It notes or to-do lists anymore. While creating a contract, you can push any feedback on the contract template or questionnaire to the admin (or for handling later).

Terms of Use

I hereby accept (or reconfirm my acceptance of) Weagree’ Terms of use, in which: